Bektež

Naselje BEKTEŽ se nalazi  na cesti Požega-Našice. Selo je u 14. st. pripadalo feudalnim gospodarima: Ilijićima, Abramovićima i Lovrićima, a u 15. st. gospoštiji Gra­dište, koje je prije Turaka bilo trgovište i imalo svoju tvrđavu. Tu se spominju i dva sela: Šimunovci i Dragalovci.

Današnji naziv sela u starijem Izvorniku (Bekte-že) potječe od islamiziranih Hrvata, dakle za Turaka. U 17. st. oni odlaze u Bosnu, a na njihovo mjesto dolaz Hrvati iz drugih krajeva. Danas je Bektež katoličko mjesto sa crkvom, koja je posvećena Imenu isusovu. U Bektežu živi oko 380 žitelja u 125 obitelji.  U Bektežu se još kao drugi blagdan slavi Sv. Juraj. U 2010. godini crkva u Bektežu je dobila i novi crijep, te dva vitraja u svetištu koja prikazuju bl. Alojzija Stepinca i bl. Ivana Merza. Vitraje je izradio Atelje Stanišić iz Sombora.