Nova Lipovica

NOVA LIPOVICA je zaselak u sjeveroistočnom dijelu Požeške kotline. Tu je nekada bilo selo Vukčevci. Spominje se 1413. isto kao posjed gradišćanske gospoštije. Za Turaka su ovdje naseljeni katolici i muslimani hrvatskog podrijetla. Katolici se dižu protiv Turcima, a muslimani odlaze u Bosnu. U napušteno mjesto dolaze Srbi, a kad je opet opustjelo pretvoreno je u pustaru kutjevačke gospoštije. 1920. zemlja je agrarnom reformom razdijeljena seljacima. Tako je nastalo naselje pod imenom Gornja Lipovica.