USKRS 2020.

Draga braćo i sestre!

U ovim teškim vremenima i jedinstvenim okolnostima u kojima se nalazimo prema odredbi našega Biskupa sutra, na svetkovinu Uskrsa, zvona naše crkve će nakon što odzvone anđeosko pozdravljenje u podne zvoniti 10 minuta kao glasnici uskrsne radosti.

Pridružite se molitvom u svojim kućama i obiteljima da i na taj način očitujemo naše kršćansko i župno zajedništvo.

Pratio vas sve Božji blagoslov!

Read More

VELIKI TJEDAN

Dragi vjernici!

U Velikom smo tjednu kada, kao kršćani, na poseban način promišljamo o Kristovoj spasonosnoj muci i smrti koju je za nas podnio, stoga će župna crkva biti otvorena na Veliki petak, Veliku subotu i na sam Uskrs od 9:00 h do 17:00 h, te ćete moći posjetiti Božji Grob u osobnoj sabranosti i molitvi.

PODSJEĆAMO DA SE MORAJU POŠTOVATI SVI PROPISI VEZANI ZA PONAŠANJE NA JAVNOM MJESTU-DRŽATI RAZMAK MINIMALNO 2 METRA, NE BITI VIŠE LJUDI ODJEDNOM I NE DIRATI KIPOVE, OLTARE I BOŽJI GROB. BUDIMO ODGOVORNI I OPREZNI-I NA TAJ SE NAČIN OČITUJE NAŠA NUTARNJA POBOŽNOST.

Neka nam Gospodin udijeli svoj blagoslov u ove svete i velike dane!

Read More

Uz današnju svetkovinu

Navještenje Gospodinovo – Blagovijest

 1. ožujka 2020.

Evanđelje po Luki 1, 26-38

U ono vrijeme: ²⁶ posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret ²⁷ k djevici zaručenoj  s mužem koji se zvao Josip iz Doma Davidova; a djevica se zvala Marija. ²⁸ Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« ²⁹ Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. ³⁰ No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. ³¹ Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. ³² On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, ³³ i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

³⁴ Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« ³⁵ Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. ³⁶ A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. ³⁷ Ta Bogu ništa nije nemoguće!«

³⁸ Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Ključ čitanja ovog evanđeoskog ulomka je autobiografija: Luka, brižljivi kroničar i pozorni slušatelj protagonista, po svemu je sudeći, u evanđeosku poruku uobličio povjerljive informacije dobivene od Marije.

Jedna se bitna značajka ističe u razgovoru između Boga – posredstvom anđela Gabriela – i nazaretske djevojke: živi odnos između božanskog i ljudskog. Taj se odnos raspliće kao tijek u kojem se ponuda s visina malo pomalo rasvjetljuje, jer glasnik poštuje postupnost kojom osoba poput jedne nazaretske djevojke može razumjeti neočekivani naum kakav je bio mesijansko majčinstvo, koji se kosio s njezinim trenutnim životom u djevičanstvu. Ljudska osoba – Marija, djevičanska Josipova zaručnica – u taj se tijek uključuje i u nj postupno ulazi, svjesna poruke koju od nje zahtijeva da svoj osobni životni projekt stavi u drugi plan. Potpis na snažni odnos između Marije i Boga stavljen je njezinom raspoloživošću »Evo službenice Gospodnje« (r. 38).

Molitva

Sveta Marijo, ponizna službenice Gospodnja, slavna majko Kristova, zdravo! Djevice vjerna, sveta utrobo u kojoj je prebivala Riječ, nauči nas da budemo poučljivi glasu Duha Svetoga; da živimo u slušanju Božje Riječi, pozorni na njezine poticaje u dubini srca, budni za njezina očitovanja u životu braće, u povijesnim događajima, u uzdisanju i klicanju stvorenog svijeta.

Djevice, slušateljice i moliteljice, primi molitvu svojih slugu.

 

Read More

Nekoliko obavijesti vezanih uz život župe!

Pozivamo sve župljane na molitvu, kako osobnu tako i obiteljsku, a na poseban način na molitvu krunice i Križnoga puta u svojim kućama!

Kapela sv. Josipa bit će otvorena kroz cijeli dan za osobnu molitvu (bez okupljanja više osoba).

Župna crkva bit će otvorena za OSOBNU molitvu svaki dan od 17 do 19 sati. Važno je držati se uputa koje su izdane: neka je razmak između osoba barem 2 m; neka dolaze samo zdrave osobe i nema nikakvih zajedničkih ili grupnih točaka u crkvi.

Poštujmo higijenske i druge mjere na koje nas pozivaju Državne i Crkvene vlasti!

Gospodin neka pritekne u pomoć i neka nas oslobodi po zagovoru Presvete Bogorodice ovih iskušenja u kojima se veliki dio svijeta nalazi!

Božji blagoslov bio sa svima vama!

Read More

VAŽNA OBAVIJEST!!!

DANAS NA BLAGDAN SV. JOSIPA PA DO DALJNJEGA NEĆE BITI SV. MISA S NARODOM!

SV. MISE ĆE SLUŽITI SVEĆENICI BEZ NARODA A MISNE NAKANE ĆE BITI ODSLUŽENE KAKO STE IH UPISALI!

NEKA VAS PRATI BOŽJI BLAGOSLOV I ZAGOVOR PRESVETE BOGORODICE-NAŠE GOSPE KUTJEVSKE!

Read More

Odredbe Hrvatskih biskupa u vrijeme širenja koronavirusa

Svjesni sadašnjih zahtjevnih okolnosti, a kao dionici odgovornosti za zdravlje i život vjernika i drugih građana, te u skladu s najnovijim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva, mi, biskupi Hrvatske biskupske konferencije, donosimo privremene mjere koje stupaju na snagu u petak 20. ožujka 2020. i traju do drugačije odluke.

 1. Da bi se izbjeglo širenje bolesti COVID-19 i očuvalo zdravlje stanovništva, sve se svete mise, slavlja sakramenata, sakramentala, pučke pobožnosti, župna slavlja i drugi događaji i svi sastanci otkazuju do daljnjega, kako unutar zatvorenih prostora tako i na otvorenim prostorima.
 2. Svećenici neka slave svetu misu bez sudjelovanja zajednice, a u skladu s odredbama Rimskoga misala upotrijebit će se oblik „Reda mise bez naroda“. Neka istodobno žarko ustraju u molitvi Časoslova i razmatranju, prinoseći prošnje za Božji narod i sav svijet.
 3. Dijecezanski biskupi, sve do opoziva, vjernike u Hrvatskoj oslobađaju obveze sudjelovanja na nedjeljnoj i blagdanskoj svetoj misi. Neka vjernici ovu obvezu zamjene molitvom, postom, dobrim djelima, čitanjem Božje riječi, molitvenim sudjelovanjem u prijenosu euharistijskoga i drugih slavlja, prenošenih putem radija, televizije i drugih elektroničkih sredstava. Neka se tijekom prijenosa euharistijskog slavlja posebno združe primanjem duhovne pričesti.
 4. Potrebno je vjernicima, napose djeci, mladima i obiteljima posredstvom elektroničkih medija omogućiti pristup katehetskim i drugim duhovnim sadržajima. O tome, neka po odredbi dijecezanskih biskupa, skrbe katehetski uredi ili druga tijela i službe koje su na pomoć župnicima u njihovu pastoralnom djelovanju.
 5. Neka crkve za vrijeme trajanja epidemije budu otvorene isključivo pod sljedećim uvjetima: a) crkve su otvorene samo za osobnu molitvu zdravih vjernika koji su bez simptoma akutne plućne bolesti; b) u crkvi istodobno smije biti prisutno najviše deset osoba pazeći pritom da razmak između osoba bude barem 2 metra; c) crkva otvorena za vjernike mora imati stalno otvorena vrata, uz mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja.
 6. Slavlje sakramenta ispovijedi i bolesničkoga pomazanja ne može se slaviti do daljnjega, osim u smrtnoj pogibelji.
 7. Slavlja kršćanskih sprovoda dopuštena su uz strogo pridržavanje zdravstvenih i sigurnosnih uputa mjerodavnih državnih institucija. Pokojnici će biti sprovedeni i pokopani u prisutnosti najbliže rodbine, a mise za pokojne bit će slavljene nakon ukidanja ovih mjera.
 8. Bolnički kapelani i svećenici koji pastoralno skrbe u staračkim domovima i drugim sličnim ustanovama trebaju slijediti upute spomenutih ustanova za prevenciju infekcija.
 9. Nad/biskupijski, župni i drugi crkveni uredi te crkveni arhivi ostaju zatvoreni do daljnjega. Vjernici se mogu obratiti navedenim ustanovama isključivo telefonom ili elektroničkom poštom.
 10. Katolički vrtići, škole i druge odgojno-obrazovne i dobrotvorne ustanove dužne su slijediti upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
 11. U crkvenim ustanovama u kojima živi više osoba, kao što su svećenički domovi, redovničke kuće, sjemeništa, neka se ograniče izlasci i kontakti s posjetiteljima izvana.

Svećenici i ostali pastoralni djelatnici neka objave ove upute u župnim časopisima, oglasnim pločama ili na web-stranicama.

Podsjećamo vjernike da nam je svima kršćanska dužnost posvjedočiti solidarnost i učiniti sve da bi se spriječilo širenje virusa. Pretvorimo ovu krizu u prigodu da, unatoč ovoj kušnji, u nadi budemo radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani (usp. Rim 12,12).

Neka molitva, post i djela ljubavi ostanu obilježje ovoga korizmenog vremena, a molitva za zdravlje i blagoslov našega naroda i drugih hrvatskih građana u ovom izazovnom vremenu neka bude ustrajna.

Moleći zagovor Blažene Djevice Marije, Zdravlja bolesnih, u Gospodinu vas pozdravljamo.

Biskupi Hrvatske biskupske konferencije

Zagreb, 19. ožujka 2020.

Read More

Molitva Gospi od Zdravlja i sv. Roku

Pomolimo se,

Djela naša milošću svojom priteci i pomoću prati da svaka naša molitva i radnja s Tobom vazda počinje i početa da se s Tobom dovršuje. Primi i usliši naše molitvene vapaje i daj nam svoj mir kako bi srca naša bila poslušna Tvojim zapovijedima i smirena u Tvojoj zaštiti. Užezi u nama oganj Duha Svetoga da Ti čistim tijelom služimo i neokaljanim srcem omilimo. Zahvaljujemo Ti za Tvoju i našu majku, Blaženu Djevicu Mariju koja pomaže svojoj djeci u nevoljama kako bi opet zadobili zdravlje. Po njezinu zagovoru oslobodi nas ove pandemijske nevolje, kao i od svakog moralnog nereda i zastranjenja. Neka ona svojom majčinskom brigom prati i štiti sve ljude i narode od opasne zaraze koronavirusa. Neka ozdravi bolesne i blagoslivlja sve one koji njima pomažu.

Spasitelju, Isuse Kriste, u svojoj blagoj providnosti i očinskoj mudrosti postavio si svetoga Roka moćnim zaštitnikom protiv zaraznih bolesti i po njemu uvijek dijelio obilje blagoslova ljudima u bolesti i tjeskobi. Pošalji ga u ovom času kad nam je zdravlje ugroženo neka nas štiti i za nas moli kako bismo bili dostojni Tvojih obećanja. Ne dopusti, Gospodine, da se oslanjamo samo na svoje umijeće i znanje, već da se pouzdajemo u tvoju pomoć i veliko milosrđe. Udijeli nam zdravlje duše i tijela kako bismo trajno mogli iskazivati Tebi slavu i hvalu. A svi za koje molimo, žive ili mrtve, neka po zagovoru Tvojih svetih miljenika milostivo dobiju oproštenje svojih grijeha i zasluže stići u vječni život u nebu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Read More