Zaručnički tečaj

U duhovnoj pripravi za vjenčanje važno je da zaručnici  odslušaju predavanja koja traju 5 radnih dana. Predavači su uz svećenika i psiholozi, liječnici, te jedan bračni par koji govori o iskustvu bračnog života.

Oni zaručnici koji nisu primili sakramente prve svete pričesti i(li) svete potvrde ili nisu kršteni neka se jave u Župni ured mnogo ranije, da dobiju potrebne informacije o pripravi za spomenute sakramente.

Zaručnici koji žele da njihov crkveni brak vrijedi i za građansko pravno područje dužni su se javiti nadležnom Matičnom uredu. Kod matičara će zatražiti potvrdu o ispunjavanju civilnih pretpostavki za sklapanje braka. Ta potvrda ne smije biti starija od tri mjeseca. Za ovu prijavu kod matičara potrebno je ponijeti novi Izvod iz matične knjige rođenih, osobnu iskaznicu i domovnicu. Tamo će dobiti potvrdu u dva primjerka koju trebaju donijeti u župni ured one crkve u kojoj se žele vjenčati. Sa priloženim  potrebnim potvrdama se započinje postupak za ženidbu, gdje se utvrđuje jesu li zaručnici slobodnog bračnog stanja i jesu li bez zapreka koje bi priječile pravovaljanu sklopljenu kršćansku ženidbu.

Detalje o vremenu i mjestu Tečaja priprave za brak možete pronaći ovdje.