LIMARSKI RADOVI

Već dugo vremena je proteklo kako je počela rekonstrukcija tornja. Tesarski radovi su sada dogotovljeni, a na djelo stupaju limari. Trvrtka STAS iz Dugog sela je preuzela na sebe odgovornju zadaću, obložiti drvenu konstrukciju tornja u bakarni lim. Nadamo se da ćemo i ove radove uspješno dovršiti i za Malu Gospu ugledati novi toranj.

Trpimir Krivopućanin

razno 542 razno 541 razno 540 razno 539

Read More

img_1941

DUGOGODIŠNJI SAN

Puni niz godina vjernici župe Kutjevo i svi dobronamjerni prolaznici upirali su pogled prema crkvi i pitali se hoće li ikad naša stara povijesna crkva biti obnovljena. Jeni su odmahivali glavom i govorili to je nemoguće, jedni su se potiho nadali, a župnik ih je uvjeravao o obnovi povijesne crkve za koju treba pribaviti svu potrebnu dokumentaciju i suglasnost od ministarstva kulture.

Nakon izrade projektne dokumentacije pristupilo se uklanjanju starog i trulog drveća, koje je zaklanjalo i sam pogled na crkvu. Nažalost, svi oni koji ne idu u crkvu niti ih vjera zanima, počeli su gunđati zašto se sijeku stoljetna stabla, koja sama padaju radi truleži, i da treba zaštititi izgled Kutjeva i stare crkve.

Konačno ovih dana putnici namjernici prolazeći pored crkve primjećuju postavljanje skela na istočnoj strani crkve gdje započinju roadovi na obnovi krova apside, koga je vjetar već davno načeo i taj dio je godinama prokišnjavao. Paralelno s krovištem započinju i radovi na obnovi povijesne sakristije koja datira iz vremena cistercita, a koja je cijelo jedno stoljeće bila oduzeta i pretvorena u vinski podrum. Konačno je ponovno vraćena vlasništvu crkve i služit će za sakristiju kada se obnovi u svoj svojoj ljepoti.

Trpimir Krivopućanin

 

Read More

Pronađena krstionica

Drevna krstionica župne crkve koja je bila izložbeni primjerak na izložbi “Isusovci u Hrvatskoj” 1976., nestao je svaki trag nakon navedene izložbe. Napokon je pronađena zahvaljujući suradnji sa Muzejom Mimara.  Nakon obnove bit će vraćena župi u Kutjevu.

Read More