img_1941

DUGOGODIŠNJI SAN

Puni niz godina vjernici župe Kutjevo i svi dobronamjerni prolaznici upirali su pogled prema crkvi i pitali se hoće li ikad naša stara povijesna crkva biti obnovljena. Jeni su odmahivali glavom i govorili to je nemoguće, jedni su se potiho nadali, a župnik ih je uvjeravao o obnovi povijesne crkve za koju treba pribaviti svu potrebnu dokumentaciju i suglasnost od ministarstva kulture.

Nakon izrade projektne dokumentacije pristupilo se uklanjanju starog i trulog drveća, koje je zaklanjalo i sam pogled na crkvu. Nažalost, svi oni koji ne idu u crkvu niti ih vjera zanima, počeli su gunđati zašto se sijeku stoljetna stabla, koja sama padaju radi truleži, i da treba zaštititi izgled Kutjeva i stare crkve.

Konačno ovih dana putnici namjernici prolazeći pored crkve primjećuju postavljanje skela na istočnoj strani crkve gdje započinju roadovi na obnovi krova apside, koga je vjetar već davno načeo i taj dio je godinama prokišnjavao. Paralelno s krovištem započinju i radovi na obnovi povijesne sakristije koja datira iz vremena cistercita, a koja je cijelo jedno stoljeće bila oduzeta i pretvorena u vinski podrum. Konačno je ponovno vraćena vlasništvu crkve i služit će za sakristiju kada se obnovi u svoj svojoj ljepoti.

Trpimir Krivopućanin