Ferovac

FEROVAC se  nalazi  na cesti Požega-Našice. Krajem 19. st. je bio vlastelinski majur, koji je 1911. barun Turković prodao nekom industrijalcu za tvornicu žestokih alkoholnih pića koja je radila do 1945. Stanovništvo se postepeno smanjivalo. Nakon rata je naseljen katolicima- Hrvatima iz okolice Zagreba (Vugrovec, Kasina, Planina).