Ljetni raspored svetih misa u župi Kutjevo

LJETNI RASPORED SVETIH MISA U ŽUPI KUTJEVO

SV. MISE U KUTJEVU SV. MISE U BEKTEŽU SV. MISE U KULI
KUTJEVO 29.06.

08:00 h

  KULA 29.06.

11.00

KUTJEVO  05.07.

08:00 h

BEKTEŽ  04.07.

18:00 h    (subota)

KULA 05.07.

09:30 h

KUTJEVO  12.07.

08:00 h

  KULA 11.07.

18:00 h    (subota)

KUTJEVO  19.07.

08:00 h

BEKTEŽ 19.07.

11:00 h

KULA 19.07.

09:30 h

KUTJEVO  26.07.

08:00 h

BEKTEŽ 26.07.

11:00 h

KULA 26.07.

09:30 h

KUTJEVO  02.08.

08:00 h

BEKTEŽ 02.08.

11:00 h.

KULA 02.08.

09:30 h

KUTJEVO  09.08.

08:00 h

BEKTEŽ 08.08.

11:00 h.

KULA 09.08.

09:30

KUTJEVO  15.08.

08:00 h

   
KUTJEVO  16.08.

08:00 h

BEKTEŽ 16.08.

11:00 h

KULA 09.08.

09:30