Nekoliko obavijesti vezanih uz život župe!

Pozivamo sve župljane na molitvu, kako osobnu tako i obiteljsku, a na poseban način na molitvu krunice i Križnoga puta u svojim kućama!

Kapela sv. Josipa bit će otvorena kroz cijeli dan za osobnu molitvu (bez okupljanja više osoba).

Župna crkva bit će otvorena za OSOBNU molitvu svaki dan od 17 do 19 sati. Važno je držati se uputa koje su izdane: neka je razmak između osoba barem 2 m; neka dolaze samo zdrave osobe i nema nikakvih zajedničkih ili grupnih točaka u crkvi.

Poštujmo higijenske i druge mjere na koje nas pozivaju Državne i Crkvene vlasti!

Gospodin neka pritekne u pomoć i neka nas oslobodi po zagovoru Presvete Bogorodice ovih iskušenja u kojima se veliki dio svijeta nalazi!

Božji blagoslov bio sa svima vama!