Prva Sveta Pričest

Euharistija

 “Euharistijsko slavlje je vrhunac dana Gospodnjeg, budući da je ono kao djelo Krista i hijerarhijski uređenog Božjeg naroda, središte svega kršćanskog života. To je slavlje ujedno vrhunac djela kojim Bog posvećuje svijet u Kristu i štovanja koje ljudi iskazuju Ocu klanjajući mu se po Kristu, Božjem Sinu u Duhu Svetome.” (Rimski misal, Opća uredba, br. 16)

Prva sveta pričest djeteta

Prva Sveta Pričest je posebno slavlje u kojem djeca u dobi od 10-tak godina (kod nas u 3. razredu osnovne škole) po prvi puta pristupaju euharistijskom stolu, te u pričesti blaguju tijelo Kristovo, koji je rekao: “Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu” (Iv 6,56).Od davnih vremena, ova su se slavlja održavala na vrlo svečani način i uvijek su prilika da se u tom trenutku obnove i krsna obećanja. I u našoj župi to činimo svake godine krajem travnja ili početkom svibnja. S ovim je povezano i slavlje prve svete ispovijedi, koje prethodi prvopričesničkom slavlju.

Kako se dijete priprema za taj sakrament?

Početkom školske godine, roditelji prvopričesnika dolaze u Župni ured upisati svoju djecu. Ov. Da bi moglo pristupiti prvoj svetoj pričesti dijete treba biti kršteno. Ukoliko je dijete kršteno izvan naše župe, na upis je potrebno donijeti Potvrdu o krštenju. Ukoliko dijete nije kršteno potrebno je da pristupi sakramentu krštenja što prije.