IMG_0435

Poreč

Za mjesto POREČ postoji stariji naziv – Porečje. Nalazi se južno od ceste Požega-Našice, u istočnom dijelu Požeške kotline. I to je bio posjed gradišćanske gospoštije. Hrvati za Turaka nestaju, naseljavaju se Srbi, ali i oni izumiru, pa se naseljavaju, kao i u Kuli, Nijemci. Tada se mjesto zove Josefsdorf, Nijemci ga napuštaju 1944. pa dolaze Hrvati i Srbi.