POVRATAK KRSTIONICE

Nakon gotovo 30 godina vraćena je krstionica u župnu crkvu. Krstionica je bila izložbeni primjerak na izložbi koja je organizirana u Muzeju Mimara u čast isusovačke prisutnosti u Hrvatskoj. Nakon toga je dugo vremena ostala u depou Restauratorskog zavoda. Temeljito obnovljena vraćena je u župnu crkvu.