OLTAR SVJETLIJE

PRIJEDLOG OLTARA I AMBONA U ŽUPNOJ CRKVI

Draga braćo i sestre!

Napravljen je projekt za novi oltar i ambon u našoj župnoj crkvi.

Svi koji mogu svoje priloge za novi oltar i ambon mogu uplatiti na:

ŽIRO RAČUN (Podravska banka):HR81 23860021120019109;  

BIC/SWIFT:  PDKCHR2X

ili svoj dar darovati u župnom uredu.

Bog uzvratio za svako dobro djelo-osobito za Stol Tijela i Riječi Božje.

Hvala unaprijed svima!

 

 

OLTAR 2 SVJETLIJEOLTAR SVJETLIJE