Pronađena krstionica

Drevna krstionica župne crkve koja je bila izložbeni primjerak na izložbi “Isusovci u Hrvatskoj” 1976., nestao je svaki trag nakon navedene izložbe. Napokon je pronađena zahvaljujući suradnji sa Muzejom Mimara.  Nakon obnove bit će vraćena župi u Kutjevu.